PV Gas Ký Hợp Đồng Mua Bán Dự Án Mỏ Khí Sao Vàng – Đại Nguyệt

Chiều ngày 31/7/2018, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN)  và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) – CTCP ký hợp đồng mua bán khí, hợp đồng đấu nối với các đối tác cho Dự án khí Mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Các hợp đồng được ký kết gồm Hợp đồng mua bán khí (GSPA) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các Chủ mỏ, Hợp đồng đấu nối (TSA) giữa các Chủ mỏ và PetroVietnam Gas (PV Gas), Hợp đồng bán khí (GSA) giữa PVN và PV Gas thuộc Dự án khí Mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt.

Tỷ lệ tham gia của các Chủ Mỏ trong Hợp đồng Dầu khí (PSC) bao gồm: Idemitsu Kosan Co., Ltd. 43,08% và là Nhà điều hành; Teikoku Oil (Con Son) Co. Ltd. 36,92% và PVN 20%.

Ký kết Hợp đồng mua bán khí (GSPA) giữa PVN và các Chủ mỏ Lô 05-1b & 05-1c.

Ký kết Hợp đồng mua bán khí (GSPA) giữa PVN và các Chủ mỏ Lô 05-1b & 05-1c.

Trước đó, ngày 4/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1550/QĐ-TTg phê duyệt trữ lượng dầu khí mỏ Sao Vàng và Đại Nguyệt, làm cơ sở cho việc triển khai phát triển mỏ.

Ngày 7/3/2017, Bộ Công Thương có Quyết định số 706/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch phát triển đại cương (ODP).

Ngày 11/12/2017, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1996/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển mỏ (FDP). Theo đó, mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt dự kiến bắt đầu khai thác dòng dầu, khí thương mại đầu tiên trong quý III/2020.

Vừa qua, thông tin Kết quả kinh doanh trong quý II được công bố tích cực tại một số doanh nghiệp ngành dầu khí đã tác động lạc quan tới giá cổ phiếu dầu khí.

Theo đó, phiên giao dịch 1/8, các cổ phiếu họ dầu khí như GAS, PVD, PVS, PVB, PVC, BSR…đều tăng điểm khá tốt.