PV GAS tạm ứng 20% cổ tức năm 2018 cho cổ đông

Vừa qua, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas, MCK: GAS) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Dự kiến thời gian bắt đầu thanh toán là trong tháng 9 hoặc tháng 10/2018. Với hơn 1,91 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PetroVietnam Gas (PV Gas) chi cho đợt tạm ứng cổ tức này vào khoảng 3.828 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ nhận được khoảng 3.666 tỷ đồng khi sở hữu 95,76% vốn điều lệ GAS.

GAS tạm ứng 20% cổ tức năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt

Năm 2018, PV Gas đặt kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 40% vốn điều lệ, bằng với mức cổ tức của năm 2017. Với việc hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền tốt đã tạo điều kiện cho PV Gas thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao, tạo sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động SXKD của PV Gas tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017, với tổng doanh thu đạt 37.024 tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch 6 tháng và bằng 66% kế hoạch năm (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017); lợi nhuận sau thuế đạt 5.323 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch 6 tháng và bằng 83% kế hoạch năm (tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017).