Công Ty Vận Chuyển Khí Đông Nam Bộ Xuất Sắc Hoàn Thành Nhiệm Vụ Được Giao

Với sự đoàn kết, đồng lòng, tâm huyết với công việc và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và CBCNV; cùng sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có bảy công ty thành viên, bao gồm: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam PV Gas D (bao gồm Công ty Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc, Nhơn Trạch và Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), , Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Trong năm 2018, KĐN triển khai nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường ống dẫn khí và các trạm phân phối khí trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Một số nguồn khí chủ lực đã bắt đầu suy giảm; máy nén khí lô 06.1 bị sự cố 69 ngày trong thời gian cao điểm nhất của mùa khô; nhu cầu gaslift của VSP tăng cao so với dự báo; công tác kiểm soát ăn mòn ngày càng phức tạp khi đưa thêm hệ thống khí Thiên Ưng – Đại Hùng vào hoạt động; công tác xử lý trên thực tế của tuyến ống hệ thống Nam Côn Sơn cần chi phí lớn; công tác cải hoán hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu tại Hệ thống khí Hàm Rồng – Thái Bình đòi hỏi công nghệ mới; số lượng các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành ngày càng nhiều và đa dạng; công các phối hợp vận hành, điều độ, xác nhận thanh toán… ngày càng phức tạp cần phải kiểm soát và quản lý chặt chẽ,… gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện kế hoạch SXKD của KĐN.

Khen thưởng các tập thể xuất sắc 2018

Khen thưởng các tập thể xuất sắc 2018

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo PetroVietnam Gas (PV GAS), sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị trong Tổng công ty (TCT) cùng các cơ quan ban ngành, ngay từ đầu năm, KĐN đã nhận định được những khó khăn và đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, tăng cường thực hành tiết giảm chi phí trong công tác BDSC cũng như công tác quản lý vận hành. Cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, KĐN đã tận dụng tốt những cơ hội, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do TCT giao phó.

Xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Công ty KĐN đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch tiếp nhận và tiêu thụ khí: Khí tiếp nhận đạt 7,948 tr.Sm3, tương đương 102% và tiêu thụ khí đạt 7,765 trSm3, tương đương 103% kế hoạch năm 2018. Doanh thu ước thực hiện năm 2018 tăng 15% so với kế hoạch do ảnh hưởng của giá dầu thế giới tăng so với kế hoạch.

KĐN cũng đã phối hợp tốt với các chủ mỏ khí Cửu Long, khí Nam Côn Sơn, Vietsovpetro, Trung tâm Điều Độ Khí, KVT, NCSP và các khách hàng trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển; đảm bảo cung cấp khí ổn định, tối đa theo yêu cầu của các hộ tiêu thụ, nhất là đợt cao điểm mùa khô; bổ sung các nguồn khí Cửu Long, Nam Côn Sơn khi phải dừng BDSC.

KĐN đã vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả hệ thống đường ống dẫn khí. Tính đến ngày 29/11/2018, số giờ vận hành an toàn liên tục là 7.968 giờ (332 ngày x 24 giờ, không xảy ra sự cố gây dừng cấp khí hoàn toàn). Tính đến ngày 31/10/2018, độ tin cậy là R = 100% và độ sẵn sàng là A = 99.91% (theo chỉ tiêu: R= 99.96% và A= 99.50%).

Ban Lãnh đạo và Công đoàn KĐN luôn tổ chức đối thoại với NLĐ

Ban Lãnh đạo và Công đoàn KĐN luôn tổ chức đối thoại với NLĐ

Tiếp tục phát huy thế mạnh

Năm 2019, KĐN đặt ra các nhiệm vụ chính là: Đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động hệ thống công trình khí; phối hợp chặt chẽ với các Ban chức năng của PV GAS, các bên liên quan trong dây chuyền khí để tiếp nhận và tiêu thụ toàn bộ khí vào bờ nguồn Cửu Long, Nam Côn Sơn và Hàm Rồng – Thái Bình; thực hiện, kiểm soát chặt chẽ công tác BDSC, đảm bảo hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo dưỡng ngăn ngừa và BDSC thường xuyên, 95% khối lượng công việc sửa chữa đột xuất; theo dõi chặt chẽ tình trạng ăn mòn tuyến ống để có giải pháp xử lý kịp thời; kiểm soát độ rủi ro ăn mòn đường ống 16A khi tiếp nhận nguồn khí Thiên Ưng.

KĐN cũng sẽ phối hợp với TCT, các Ban quản lý, VSP trong việc triển khai các dự án đấu nối thu gom khí Sao vàng – Đại Nguyệt, đường ống NCS2–-GĐ2; dự án thu gom khí STT trong chuỗi dự án NCS2- Gđ 2; Lắp đặt máy nén khí số 7/giàn MKC; máy nén Booster giàn Rồng của VSP…để bảo đảm vận hành, thu gom tiếp nhận, phân phối khí an toàn, hiệu quả.

KĐN đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý hệ thống đường ống dẫn khí

KĐN đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý hệ thống đường ống dẫn khí

Bên cạnh đó, KĐN tiếp tục nỗ lực triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản trị nguồn nhân lực tiên tiến; thực hiện, quản lý chặt chẽ và hiệu quả các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành theo phân cấp; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí; tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất; cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Năm 2019 được dự báo là năm có nhiều khó khăn thách thức. Tiếp nối những thành quả đã đạt được, đồng thời nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế, phát huy những điểm mạnh, tin tưởng rằng toàn thể Ban Lãnh đạo và CBCNV Công ty KĐN sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Trạm Phân phối Phú Mỹ thuộc quyền quản lý của KĐN

Trạm Phân phối Phú Mỹ thuộc quyền quản lý của KĐN