Cơ Hội Mới Cho PV Gas North Phát Triển Bền Vững, Mở Rộng Và Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Khí

Sáng ngày 27/12/2018, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV GAS NORTH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Tham dự Đại hội có sự hiện diện của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; các cổ đông và người đại diện cổ đông.

Tổng Công ty Khí Việt Nam PV Gas là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam, hoạt động trên các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế. PV Gas có bảy công ty thành viên, bao gồm: Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam PV Gas D (bao gồm Công ty Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc, Nhơn Trạch và Vũng Tàu), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South), Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PV Gas North), , Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu Khí Việt Nam (PV Pipe), Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG), Công ty liên danh LNG Việt Nam (LNG).

Tại Đại hội, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc đã trình Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP để ĐHĐCĐ thảo luận theo thẩm quyền của Đại hội. Nội dung của phương án này là việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho PV GAS theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay, tổng số lượng cổ phần đang lưu hành của PV GAS NORTH là 27.719.850 cổ phần. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán là 8.780.150 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần chào bán (theo mệnh giá) dự kiến là 87.801.500.000 đồng. Vốn điều lệ của PV GAS NORTH dự kiến sau phát hành đạt 365.000.000.000 đồng. Phương án sử dụng vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG. ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp mục đích phát hành được phê duyệt.

Đại hội cổ đông bất thường 2018

Đại hội cổ đông bất thường 2018

Theo Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật, với số lượng cổ phiếu PV GAS NORTH hiện PV GAS đang nắm giữ là 9.946.631 (chiếm 35,88% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành), việc PVGAS mua cổ phần theo phương án phát hành này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cổ phần được phát hành trong đợt phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Đây là cơ hội mới đầy tiềm năng cho PVGAS NORTH trong chiến lược phát triển kinh doanh LPG và CNG được định hướng đến năm 2025. Ưu thế của PVGAS NORTH trong thời gian tới là sẽ thuận lợi hơn khi tiếp cận được nhiều nguồn đầu vào LPG, CNG, tiếp tục nhận được sự ủng hộ lớn hơn nữa từ PV GAS – doanh nghiệp cổ đông có tiềm lực lớn về công nghiệp khí – lĩnh vực cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVGAS NORTH, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng thị phần bán lẻ và các khách hàng công nghiệp, nhà máy tại các tỉnh miền Bắc; từ đó sẽ gia tăng lợi nhuận/cổ tức cho cổ đông, phát triển bền vững thương hiệu PETROVIETNAM GAS và đặc biệt, giá trị cổ phiếu PVG trong thời gian tới sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Xe vận chuyển CNG của KMB

Xe vận chuyển CNG của KMB

Hiện nay, trong môi trường kinh doanh sản phẩm LPG, CNG đang diễn ra cạnh tranh quyết liệt. Ngày càng xuất hiện nhiều chiêu trò gian lận thương mại, giành giật sản lượng bằng việc giảm sâu giá bán, dùng nguồn vốn sau khi phát hành cổ phần thành công để bổ sung cho vốn lưu động… Với việc tăng và sử dụng vốn để kinh doanh và đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ LPG, PVGAS NORTH có cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo Chiến lược phát triển thị trường kinh doanh LPG định hướng đến năm 2025. Năm 2017, lợi nhuận của công ty đạt 14 tỷ. Năm 2018, lợi nhuận ước đạt trên 15 tỷ và dự kiến lợi nhuận tiếp tục gia tăng trong năm 2019 và các năm tiếp theo khi đi theo định hướng mới.

Kho LPG Đà Nẵng

Kho LPG Đà Nẵng

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cũng như ý kiến khác đặt ra trong Đại hội về phương án phát hành khác. Với những nội dung đã được Đoàn Chủ tịch cởi mở, thẳng thắn chia sẻ, với việc nhận thức cơ hội mới cho PV GAS NORTH phát triển bền vững, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm khí; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với đa số phiếu tán thành đã thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ hành riêng lẻ cho Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP với giá chào bán 10.000đồng/cổ phần (giá mua cao hơn khoảng 20% giá cổ phiếu PV GAS NORTH đã được chào bán trên thị trường chứng khoán). Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc phê duyệt và triển khai phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với mục đích phát hành được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phê duyệt.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc đã kết thúc thành công trong sự hiểu biết, thể hiện niềm tin của đa số cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Dây chuyền sản xuất lon gas KMB

Dây chuyền sản xuất lon gas KMB