Các Công Ty Thành Viên Của PV GAS Tăng Cường Mở Rộng Thị Trường

Trong năm 2018, việc tìm kiếm, mở rộng thị trường vẫn luôn được các công ty thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) – CTCP nỗ lực hành động để đạt được những kết quả tốt, duy trì và phát triển thị phần trong nước.

Đối với khu vực Nam Bộ, các đơn vị liên quan đã hoàn thành đàm phán, ký sửa đổi giá bán khí với các khách hàng, đồng thời triển khai xây dựng hệ thống cấp khí cho nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân. Bên cạnh đó, đã triển khai ký hợp đồng với khách hàng cấp khí cho Cà phê Tín Nghĩa; đàm phán hợp đồng với khách hàng năng lượng Việt Nam để cấp khí cho các khách hàng tại khu công nghiệp Phú Mỹ II, với Alpha để cấp khí cho Haosheng Vina tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A và làm việc với một số khách hàng tại khu công nghiệp Đông Nam Bộ về nhu cầu sử dụng khí, đầu tư hệ thống cấp khí.

Đối với khu vực Bắc Bộ, PetroVietnam Gas (PV Gas) đã hoàn thành đàm phán và ký kết sửa đổi giá bán khí cho các khách hàng tại khu công nghiệp Tiền Hải và khách hàng CNG cũng như hoàn thành xây dựng trạm, cung cấp khí cho khách hàng thiết bị điện Tiền Hải; tìm kiếm, phát triển các khách hàng khí thấp áp, CNG tại khu công nghiệp Tiền Hải và khu vực lân cận.

Tổng sản lượng khí các công ty thành viên PV Gas đã cung cấp là 464 triệu m3, bằng 113% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Vận chuyển CNG

Vận chuyển CNG

Cụ thể, tổng sản lượng CNG cung cấp cho các khách hàng đạt 172 triệu m3, bằng 124% kế hoạch 6 tháng và bằng 58% kế hoạch năm (riêng PV Gas South đạt 61 triệu m3, PV Gas North đạt 24 triệu m3 và PV Gas D đạt trên 10 triệu m3). Trong đó, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã cung cấp trên 78 triệu m3, bằng 137% kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017).

Riêng khí thấp áp, tổng sản lượng PV Gas D cung cấp là 464 triệu m3 khí cho khách hàng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017) và bằng 54% kế hoạch năm.

Cùng với hoạt động kinh doanh CNG, tổng doanh thu của PV Gas D đạt 3.789 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch 6 tháng và bằng 77% kế hoạch năm.

Các đơn vị kinh doanh LPG cũng thực hiện mạnh mẽ Chiến lược Kinh doanh bán lẻ LPG. Trong thời gian ngắn đã triển khai 4 chiến lược thành phần là phát triển thương hiệu, chiến lược cạnh tranh, chiến lược kênh phân phối, chiến lược marketing.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm, sản lượng LPG bán lẻ đạt trên 127.000 tấn (thị phần bán lẻ chiếm 24,3%), bằng 46% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017; bán công nghiệp 129.000 tấn, bằng 55% kế hoạch năm, tương đương với cùng kỳ năm 2017.

Trong mảng hoạt động sản xuất ống thép dầu khí, ở 6 tháng đầu năm, PV Pipe sản xuất 324 tấn ống (phục vụ nhu cầu cho các công ty Kurihara Việt Nam, GP Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh, An Hoàng Phát, Mitsui Việt Nam), đem lại doanh thu 7,3 tỷ đồng.

Hoạt động bọc ống của PV Coating cũng có những bước chuyển mới. Trong thời gian qua, PV Coating đã hoàn thành công tác bọc và bàn giao ống cho dự án Cá Tầm của Vietsovpetro, bọc ống cho Công ty Tân Nhật Minh, thi công sửa ống cho NCS Pipeline; thực hiện báo giá một số đơn vị/dự án trong và ngoài ngành.