Tổng công ty Khí Việt Nam phổ biến, động viên CBCNV tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023

      Comments Off on Tổng công ty Khí Việt Nam phổ biến, động viên CBCNV tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 9/11, đồng thời nhằm lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai hưởng ứng Ngày kỷ niệm với nhiều chương trình thiết thực và ý nghĩa.

Mở đầu Tháng 11, Ban Pháp chế PV GAS đã phối hợp tổ chức giới thiệu chuyên đề “Pháp luật về trách nhiệm người quản lý, người đại diện chủ sở hữu công ty và Hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong công ty cổ phần” trong khuôn khổ “Hội nghị về công tác cán bộ và người đại diện của PV GAS (PetroVietnam Gas) tại các doanh nghiệp khác năm 2023”.

Toàn ngành Dầu khí hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Toàn ngành Dầu khí hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam

Ngay khi Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 với chủ đề “Pháp luật về dầu khí và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại qua Tòa án và Trọng tài thương mại” do Petrovietnam phát động, PV GAS đã tích cực phổ biến, động viên CBCNV tham gia đông đảo và chất lượng. PV GAS cũng đang lưu ý việc tham gia Tọa đàm cùng chủ đề do Petrovietnam dự kiến tổ chức vào cuối Tháng 11/2023.

Cuộc thi “Pháp luật về Dầu khí và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại qua tòa án và trọng tài thương mại” năm 2023 là một sự kiện đặc biệt, lan tỏa toàn Tập đoàn, được Petrovietnam tổ chức với chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ánh chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

PV GAS tổ chức giới thiệu chuyên đề “Pháp luật về trách nhiệm người quản lý, người đại diện chủ sở hữu công ty và Hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong công ty cổ phần”

PV GAS tổ chức giới thiệu chuyên đề “Pháp luật về trách nhiệm người quản lý, người đại diện chủ sở hữu công ty và Hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong công ty cổ phần”

Cuộc thi nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tích cực tìm hiểu các quy định pháp luật hoạt động dầu khí; và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại qua tòa án và trọng tài thương mại; Luật Dầu khí năm 2022… Cuộc thi cũng đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong Tập đoàn; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, lan toả sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi CBNV; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới đa dạng các hình thức phổ biến pháp luật trong toàn Tập đoàn.

Đối tượng dự thi là toàn thể CBCNV Petrovietnam. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ tìm hiểu các quy định về pháp luật về dầu khí quy định tại Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật Dầu khí; và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại quy định tại Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Các ý kiến tham gia trao đổi về chuyên đề tại Hội nghị của PV GAS

Các ý kiến tham gia trao đổi về chuyên đề tại Hội nghị của PV GAS

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến. Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên website của Petrovietnam tại link: http://pvn.vn. Thời gian làm bài thi từ 13h00 ngày 13/11/2023 đến 17h00 ngày 17/11/2023 (5 ngày). Đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu trả lời dự đoán số người tham gia cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải cá nhân gồm: 1 giải Đặt biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và Giải hoàn thành bài thi sớm nhất.

Giải tập thể được chia theo 2 nhóm: Đối với các Ban/Văn phòng, đơn vị thuộc Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và giải giành cho các đơn vị thành viên của Petrovietnam.