PV GAS khẳng định vị thế đơn vị hàng đầu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành Dầu khí

      Comments Off on PV GAS khẳng định vị thế đơn vị hàng đầu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành Dầu khí

Với mục đích tổng kết 5 năm phong trào lao động sáng tạo đồng thời khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào sáng kiến cải tiến của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), PV GAS sẽ tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác sáng kiến giai đoạn 2018 – 2023 và Chương trình 1 triệu sáng kiến” vào cuối tháng 11/2023 với sự tham gia của các điển hình lao động sáng tạo đến từ tất cả các đơn vị trực thuộc và thành viên của PV GAS.

Trong 5 năm qua, phong trào sáng kiến, cải tiến tại PV GAS tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại giá trị làm lợi lên đến hàng ngàn tỷ đồng. PV GAS cũng tích cực tham gia và hoàn thành vượt mức cao trong Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Các sáng kiến đều đã được công nhận áp dụng vào trong thực tế, tạo sức lan tỏa lớn và được Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN) đánh giá là một trong những đơn vị có phong trào hàng đầu của ngành.

PV GAS nhận vinh danh tập thể xuất sắc hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” của Petrovietnam

PV GAS nhận vinh danh tập thể xuất sắc hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” của Petrovietnam

Giai đoạn 2018 – 2023 là giai đoạn PV GAS phải đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức do giá dầu giảm sâu và đại dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống, việc làm, sức khỏe của CBCNV trong Tổng công ty. Với nỗ lực quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, tổ chức công đoàn và toàn thể CBCNV, việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, trong đó có phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được quan tâm hàng đầu.

Bằng đam mê, nhiệt huyết, CBCNV PV GAS đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tìm tòi, sáng tạo; có nhiều đề tài, giải pháp, sáng kiến, sáng chế giúp tăng cường các ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) mới vào quá trình sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa các hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, tiết kiệm năng lượng, tận dụng hạ tầng, cải hoán thiết bị để nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng, đảm bảo an ninh – an toàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch và thúc đẩy sự phát triển của PV GAS trong giai đoạn có nhiều biến động và khủng hoảng.

Theo thống kê về sáng kiến đã được tổng kết và công nhận trong giai đoạn 2018 – 2023, PV GAS có 493 sáng kiến kiến cấp đơn vị, 116 sáng kiến cấp Tổng công ty, 29 sáng kiến cấp Tập đoàn; với tổng giá trị làm lợi đến 2.764,5 tỷ đổng.

Tham gia tích cực vào Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn phát động tại các cấp công đoàn trên cả nước, Công đoàn PV GAS (PetroVietnam Gas) đã đóng góp 459 sáng kiến so với chỉ tiêu 282 sáng kiến đã đăng ký (đạt 163%); được Công đoàn DKVN đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 1 sáng kiến; 2 sáng kiến cấp Tổng Liên đoàn và 23 tác giả đại diện cho các nhóm sáng kiến được khen thưởng cấp Công đoàn DKVN.

Cùng với sự hăng say lao động sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn của CBCNV PV GAS thì sự quan tâm hỗ trợ của Ban lãnh đạo, Công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội của Tổng công ty đã góp phần quan trọng, chủ đạo thúc đẩy phong trào sáng kiến sáng tạo tại PV GAS; đảm bảo triển khai phong trào thực chất, không chạy theo hình thức, số lượng; tổ chức đánh giá một cách toàn diện và theo cả một quá trình từ khi còn là ý tưởng đến khi sáng kiến được áp dụng rộng rãi.

Lãnh đạo Công đoàn DKVN và PV GAS động viên khen ngợi các gương sáng điển hình trong phong trào sáng kiến sáng tạo, được vinh danh toàn quốc

Lãnh đạo Công đoàn DKVN và PV GAS động viên khen ngợi các gương sáng điển hình trong phong trào sáng kiến sáng tạo, được vinh danh toàn quốc

PV GAS đã xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống quy chế, quy trình phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến như: Quy chế KHCN; Quy chế Chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển KHCN; Quy trình tiếp nhận đánh giá, khen thưởng, triển khai ý tưởng sáng kiến; Quy trình quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến… Đặc biệt phải kể đến sự hỗ trợ đắc lực của phần mềm sáng kiến được PV GAS triển khai từ năm 2020, tin học hóa toàn bộ các thao tác liên quan trong hoạt động sáng kiến cải tiến, giúp toàn thể CBCNV tiếp cận dễ dàng với việc đăng ký, khai báo ý tưởng sáng kiến, sáng kiến; lưu trữ, tra xuất, rà soát thống kê qua máy tính hoặc điện thoại di động; tiết kiệm thời gian và công sức cho việc tổng hợp, bình xét và phản biện trong toàn PV GAS… Đây cũng chính là “đòn bẩy” mạnh mẽ để kết nối toàn bộ phong trào sáng tạo, tạo nên sự thống nhất và chia sẻ nguồn năng lực hiệu quả, khoa học, cấp tiến.

Một định hướng khuyến khích phong trào được Ban lãnh đạo PV GAS hết sức quan tâm là luôn ghi nhận, khen thưởng các tác giả, các đề tài một cách kịp thời, xứng đáng, tương ứng với mức độ đóng góp, ý nghĩa sáng tạo cho cộng đồng lao động. Tổng số tiền thưởng cho các sáng kiến giai đoạn 2018 – 2023 được ghi nhận là 7,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PV GAS cũng khuyến khích các đơn vị kịp thời ghi nhận và khen thưởng những ý tưởng sáng kiến dù nhỏ nhất hoặc có thể chưa triển khai giai đoạn hiện tại nhưng có thể áp dụng ở tương lai.

Các tác giả/nhóm tác giả PV GAS thường xuyên có mặt trong các cuộc tổng kết, khen thưởng điển hình sáng tạo của trung ương, ngành và địa phương

Các tác giả/nhóm tác giả PV GAS thường xuyên có mặt trong các cuộc tổng kết, khen thưởng điển hình sáng tạo của trung ương, ngành và địa phương

Để đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của PV GAS trong giai đoạn sắp tới, tại Hội nghị tổng kết giai đoạn lần này, Ban lãnh đạo và Công đoàn PV GAS tiếp tục đề ra phương hướng cho chặng đường mới, yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì và phát triển phong trào sáng kiến sáng tạo. Trong định hướng phát triển, PV GAS đang tích cực đồng hành cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon (Net zero) vào năm 2050 thông qua quá trình tối ưu sản xuất – sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng nhập khẩu và phân phối LNG, phát triển các dạng năng lượng mới như Green Hydrogene/Green Amonia, tăng cường cung cấp khí làm nguyên liệu và tham gia triển khai các dự án Hóa dầu, tham gia đề án thu gom sử dụng và chôn lấp CO2 (CUS/CCUS) do Tập đoàn DKVN chủ trì;… Những lĩnh vực mới này đòi hỏi PV GAS phải tăng cường ứng dụng các giải pháp, công nghệ để đáp ứng yêu cầu mới trong sản xuất kinh doanh. Do đó, công tác sáng kiến cải tiến tiếp tục sẽ giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển và được khẳng định tại giá trị cốt lõi về Đổi mới – Sáng tạo trong Văn hóa doanh nghiệp PV GAS.

PV GAS đề ra những giải pháp cho phong trào, đặc biệt tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các cấp quản lý trong vấn đề: tiếp nhận, xem xét, đánh giá, khen thưởng và tổ chức phát triển, triển khai các ý tưởng để trở thành sáng kiến thực tế; khắc phục một số vấn đề hạn chế trong công tác; tăng cường hỗ trợ cán bộ trực tiếp sản xuất trong các thủ tục giấy tờ để đăng ký và hoàn thiện các thủ tục liên quan; rà soát, cập nhật và cải tiến thường xuyên quy chế, quy trình bộ máy tổ chức; xem xét một số chính sách khen thưởng gia tăng để tiếp tục khuyến khích (như tăng tỷ lệ thưởng, kéo dài thời gian thưởng, thưởng cho tập thể có sáng kiến có mức làm lợi cao, kéo dài nhiều kỳ,…); cập nhật các quy định/hướng dẫn, trong đó bổ sung định nghĩa về các sáng kiến về kinh doanh, quản lý, đảm bảo an toàn, môi trường … mà không thể tính giá trị làm lợi bằng tiền.

Những kết quả đạt được trong công tác sáng kiến sáng tạo thực sự đã có những đóng góp tích cực vào thành tích và sự phát triển của PV GAS trong những năm qua. Tiếp nối truyền thống của một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lao động sáng tạo ngành Dầu khí, PV GAS khẳng định sẽ duy trì và phát triển phong trào sáng kiến cải tiến như một giải pháp quan trọng đặc biệt, đóng góp thiết thực cho quá trình thực hiện thành công chiến lược của PV GAS trong giai đoạn phát triển mới.